Níže naleznete vybrané ukázky studijních materiálů. Jedná se zpravidla o jednotlivé moduly, ze kterých je následně poskládán plnohodnotný e-learningový kurz.

Studijní materiály či celé e-learningové kurzy lze využít i samostatně - například na Vašich internetových stránkách. Pro plné využití potenciálu e-learningu však doporučujeme používat některý ze systémů pro elektronickou správu vzdělávání (LMS).


Obecná ukázka možností našich e-learningových kurzů
 • Ukázka obsahuje animovaný charakter, který studenta provází po celou dobu kurzu.
 • V průběhu kurzu jsou použity nápovědy, které mohou studujícímu usnadnit orientaci v kurzu i mu pomoci se složitou testovou otázkou.
 • V kurzech lze využít mj. interaktivní video, které ve svém průběhu pokládá testové otázky.
 • Otázky s výběrem správných odpovědí jsou poté běžným obsahem e-learningových kurzů

Netradiční zpracování e-learningu formou interaktivního příběhu
 • Rozhodli jsme se netradičně zpracovat samotný e-learningový test. Vytvořili jsme jej proto formou detektivního příběhu.
 • Zakomponovali jsme prvky gamifikace a teorie her, a tak ukázka připomíná spíše hru nežli test.
 • Na úvodní stránce je využito pole pro vložení jména studujícího, které dále využíváme v dialozích.
 • Student se může v kurzu omezeně pohybovat. Má možnost volby skrze interaktivní tlačítka a zdánlivě tak ovlivňuje jeho průběh.
 • V průběhu testu student sbírá odznaky za úspěšné zodpovězení otázek, ty jsou poté vyhodnoceny na závěrečné obrazovce.


Autoškola - trénink křižovatek
 • Klasické zpracování testových otázek z autoškoly. Otázky jsou navíc doplněny o animovanou ukázku správné odpovědi.
 • Za  každou otázku je pak možné doplnit individuálí textovou reakci  (např. s  informací o tom, jak se má daná dopravní situace správně  řešit).
 • Krom úloh typu "vyber auto" je samozřejmě možné zařadit i klasické zaklikávací úlohy typu "vyber z ABCD".
 • V kurzu není použito jediné video - vše je animováno pomocí posuvu objektů
 • Grafické  podklady (modely aut, domů, křižovatek, dopravních značení,  rostlin)  jsme upravili a standardizovali tak, aby bylo možné vytvořit  jakoukoli  dopravní situaci. Při tvorbě kurzu si tak můžeme celou scénu  poskládat  dle uvážení.


Ochranné pracovní pomůcky
 • Zpracování tématu z oblasti BOZP - Ochranné pracovní pomůcky.
 • Pro  lepší orientaci obsahuje kurz nejen nultou sekci "Úvod", ale  také  interaktivní menu, které odlišuje již navštívené stránky kurzu -   studující tak má přehled o svém průchodu kurzem.
 • Každá ze 4 lekcí obsahuje různé druhy doplňujících studijních materiálů (v tomto případě videa, PDF soubory, externí odkazy).
 • Na  konci kurzu naleznete ukázkový test, který obsahuje kromě běžných   testových úloh "ABCD" i grafickou úlohu "Výběr z možných odpovědí", ve   které jsou použity grafické podklady včetně podbarvení zvolených   možností.

Požární ochrana - test
 • Zpracování běžného testu z oblasti Požární ochrany
 • Na úvod testu je možné studujícímu zobrazit důležité informace, kontakty na koordinátora BOZP/PO apod.
 • Každá odpověď je ihned vyhodnocena
 • Na konci testu je možné své odpovědi postupně znovu projít.

Registry na finančním trhu
 • Úkolem bylo zpracovat současné podklady poutavou a hravou formou, která by studenty motivovala nejen k “jednorázovému studiu”, ale zvýšila i jejich účast v kurzech dalších
 • V ukázce byl proto použit poloanimovaný průvodce, ke kterému si studující může lépe vytvořit “vztah”.
 • Kurzy mají český voiceover (jsou česky namluveny) – není součástí ukázky (nahrazeno “blabla” zvukem)
 • Do kurzů zakomponován gamifikační prvek “hledání diamantů” – uvnitř kurzů jsou na nejrůznějších místech poschovávány diamanty.
 • Pilný student je může nalézt mezi studijními texty, uvnitř interaktivních videí či v rámci doplňjících materiálů. Za tyto diamanty může následně získat fyzické odměny (certifikát “aktivního” studenta, slevy na další kurzy apod.)