Learning Management System (LMS) je systém pro elektronické řízení výuky.

LMS v sobě spojuje zejména nejrůžnější nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnky, chatovací místnosti, diskusní fóra, evidenci studentů a jejich známek,...) a zároveň zpřístupňují studentům učební materiály či výukový obsah.

LMS nabízí zpravidla tyto možnosti:

Pro všechny tyto funkce je důležitý požadavek na jejich přenositelnost a standardizaci. Vzdělávací systém by měl být otevřený a schopný například snadno a rychle začlenit vzdělávací materiály, které byly vytvořeny například ještě před zavedením tohoto systému. Mezi moderní standardizované formáty výukových objektů patří zejména SCORM a TinCan API.

Za naši společnost doporučujeme pro řízení e-learningu zejména systém Moodle, který je celosvětově využíván pro podporu online vzdělávání jak v akademické, tak v korporátní sféře. Funkční ukázku tohoto systému naleznete na moodle.limeway.cz.